Voorbeeldbrief offerte

Bent u op zoek naar een voorbeeldbrief voor een offerte? Met name bij meer uitgebreide offertes is het gebruikelijk om een begeleidende brief mee te sturen. U kunt dan onder andere ingaan op de geldigheidsduur, overige voorwaarden en een beknopt overzicht van de kosten.

Omschrijving van de opdracht en doelen

Daarnaast kunt u in de voorbeeldbrief voor de offerte nagaan hoe u zorgt voor een goede opdrachtomschrijving. U kunt daarin duidelijk aangeven welke opdracht u zal uitvoeren, bijvoorbeeld met betrekking tot de diensten of de producten die u dient te leveren. Daarnaast kunt u in de voorbeeldbrief voor de offerte nagaan hoe u op een duidelijke manier spreekt over de doelen of de te behalen resultaten. Waar liggen de concrete verbeterpunten en hoe zal het geleverde hieraan bijdragen? Dit is uiteraard vooral relevant op het moment dat u bepaalde diensten verleent.

Wensen en voorkeuren

U kunt in de voorbeeldbrief voor de offerte daarnaast nagaan hoe u op een duidelijke manier zorgt voor de beschrijving van de wensen en voorkeuren van de afnemer. Laat in deze brief zien dat u daarvan op de hoogte bent en hoe u daar mee om zal gaan. Spreek bijvoorbeeld over klantvriendelijkheid, levertijd en de kwaliteit van de artikelen. Op die manier geeft de voorbeeldbrief voor een offerte inzicht in hoe u dit het best aan kunt pakken, om er zeker van te zijn dat uw afnemer de offerte goed begrijpt.

Werkwijze en duur van de opdracht

Tenslotte kunt u de voorbeeldbrief voor de offerte gebruiken om een idee te krijgen van hoe u uw werkwijze het best kunt omschrijven. Spreek over de goedkeuringen vanuit de directie en het management die u zal verkrijgen, of over het concept dat u aan zal leveren. Dit is ook de plaats om een ruwe inschatting van de tijdspanne te geven, al komt dat ook bij de duur van de opdracht goed aan bod. Op die manier kunt u de voorbeeldbrief voor de offerte gebruiken als een leidraad om het begeleidend schrijven op een duidelijke manier in te delen en daarmee te zorgen voor een uitstekende beschrijving.